reglament210221

reglament2102212022-05-13T20:26:35+03:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАКУПІВЛІ:ЮА”
21.02.2021 №14-М

Регламент електронного майданчика “Zakupki UA”

Частина І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ 1. Основні положення

Стаття 1. Загальна термінологія Регламенту

1. У цьому Регламенті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) авторизований електронний майданчик – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, є частиною електронної системи закупівель та онлайн-сервісом, що забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
2) адміністратор електронної системи закупівель (далі за текстом – “Адміністратор”) – юридична особа, визначена Уповноваженим органом відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель;
3) Білінг – програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого кількісного та вартісного обліку (у разі платності послуг) наданих оператором електронного майданчика “Zakupki UA” Користувачу послуг, і, на якому ведеться кількісний та вартісний облік (у разі платності послуг) усіх наданих Користувачу послуг, а також облік платежів (у разі платності послуг) Користувача;
4) веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі за текстом – “веб-портал Уповноваженого органу”) – інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та є частиною електронної системи закупівель. Веб-портал Уповноваженого органу є онлайн-сервісом, що забезпечує створення, зберігання, оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
5) електронна система закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, що забезпечує проведення закупівель, створення, розміщення, оприлюднення, обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;
6) електронний каталог – систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору постачальника товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону;
7) Закон – Закон України “Про публічні закупівлі”;
8) оператор авторизованого електронного майданчика – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика;
9) Особовий рахунок – персональний рахунок Користувача, який оператор електронного майданчика “Zakupki UA” відкриває (у разі платності послуг) для Користувача в Білінгу, на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Користувачу послуг, а також облік платежів Користувача. Кожен Особовий рахунок має свій унікальний номер;
10) робочий час – проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (за київським часом), крім вихідних та святкових днів;
11) Уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Стаття 2. Відносини, що регламентує Регламент. Структура Регламенту

1. Цей Регламент складається з трьох частин, Прикінцевих положень та Додатку 1.
2. Положення частини І цього Регламенту присвячені регламентації питань, які є спільними (загальними) для застосування положень частин ІІ і ІІІ цього Регламенту.
3. Положення частини ІІ цього Регламенту присвячені регламентації здійснення через електронний майданчик “Zakupki UA” закупівель, при застосуванні до замовників Закону / закупівель, на які поширюється дія Закону.
4. Положення частини ІІІ цього Регламенту присвячені регламентації здійснення через електронний майданчик “Zakupki UA” закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону (допорогових закупівель), публікації звітів про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без її використання.

Стаття 3. Електронний майданчик “Zakupki UA”

1. Електронний майданчик “Zakupki UA” розміщений на веб-сайті zakupki.com.ua (далі за текстом – “Веб-сайт”).
2. Електронний майданчик “Zakupki UA” авторизовано за першим, другим, третім та четвертим рівнями акредитації на підставі рішення щодо авторизації електронного майданчика “Zakupki UA”, закріпленого у Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 листопада 2020 року №2472.
3. Оператором електронного майданчика “Zakupki UA” є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАКУПІВЛІ:ЮА” (далі за текстом також – “Оператор”).
4. Реквізити Оператора:
ідентифікаційний код – 42536248;
місцезнаходження – Україна, 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-Г;
поштова адреса – Україна, 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-Г;
адреса електронної пошти – [email protected].
5. Оператор має право:
1) передати/передоручити/переуступити/відступити свої права/права вимоги за договорами, про які мова йде у частині першій статті 4 цього Регламенту, та/або за цим Регламентом іншій особі у будь-який час без згоди/попередньої згоди Користувача на це;
2) передати/передоручити/переуступити/відступити будь-які свої обов’язки за договорами, про які мова йде у частині першій статті 4 цього Регламенту, та/або за цим Регламентом іншій особі у будь-який час без додаткової (до зазначеної у частині четвертій статті 4 цього Регламенту) згоди Користувача на це;
3) використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) інформацію, яка стала відома Оператору при укладенні договорів, про які мова йде у частині першій статті 4 цього Регламенту, та протягом строку їх (кожного окремо) дії, – про умови таких договорів, про стан заборгованості Користувачів за такими договорами тощо третім особам – новим кредиторам Користувачів, у випадку передачі/переуступки/відступлення Оператором своїх прав за цими договорами третім особам – новим кредиторам Користувачів та/або у випадку виникнення у Оператора наміру здійснити такі передачу/переуступку/відступлення до фактичного їх здійснення.

Стаття 4. Користувачі

1. Користувачі після укладення з Оператором договорів, невід’ємною частиною яких є цей Регламент, щодо отримання від Оператора послуг (далі за текстом – “Договори”), зобов’язані дотримуватись положень цього Регламенту.
2. Користувачі, згідно укладених з Оператором Договорів, можуть виступати у якості замовників та/або учасників закупівель. У залежності від цього, Користувачі мають вчиняти дії чи не вчиняти дій у якості замовників чи учасників, відповідно, через електронний майданчик “Zakupki UA” у закупівлях згідно положень цього Регламенту і чинного законодавства України.
3. Користувачі, які використовують сервіси (опції, функціонал) електронного майданчика “Zakupki UA” поза отримання від Оператора послуг за Договорами (зокрема, але не виключно, при наданні доступу до інформації про закупівлі), при використанні сервісів (опцій, функціоналу) мають враховувати положення цього Регламенту, не порушувати та дотримуватись положень чинного законодавства України, не порушувати прав Оператора, інших Користувачів та/або інших осіб.
4. Укладаючи з Оператором Договори та/або отримуючи від Оператора послуги на підставі Договорів та/або цього Регламенту, Користувачі (кожен окремо) надають свою згоду/дозвіл на передачу/передоручення/переуступку/відступлення будь-яких обов’язків Оператора за такими Договорами та/або за цим Регламентом іншій особі у будь-який час без додаткової згоди Користувачів на це.

Стаття 5. Застосовуване законодавство

1. Закупівлі, що здійснюються із використанням електронного майданчика “Zakupki UA”, мають здійснюватись у відповідності до законодавства України.

Стаття 6. Авторизація електронного майданчика “Zakupki UA”. Рівні акредитації

1. Обов’язковою умовою для функціонування електронного майданчика “Zakupki UA” в електронній системі закупівель є його авторизація Уповноваженим органом за одним або більше одного рівнями акредитації (авторизації) у порядку, визначеному законодавством України.
2. У випадку здійснення акредитації електронного майданчика “Zakupki UA” за першим рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги Користувачу, який виступає у якості замовника, у разі здійснення ним закупівлі, а електронний майданчик “Zakupki UA” безоплатно забезпечує надання замовнику можливості щодо:
– оприлюднення інформації та оголошень про здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;
– встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
– надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень;
– встановлення строків подання пропозицій учасників;
– застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;
– оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;
– оприлюднення звіту про укладені договори
3. У випадку здійснення акредитації електронного майданчика “Zakupki UA” за другим рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги Користувачу, який виступає у якості учасника, що бере участь у закупівлях, а електронний майданчик “Zakupki UA” забезпечує можливість учасників щодо:
– участі у закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;
– надсилання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
– надсилання вимог про усунення порушення під час здійснення закупівлі;
– подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для подання пропозицій;
– отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
– отримання повідомлень про результати відбору.
4. У випадку здійснення акредитації електронного майданчика “Zakupki UA” за третім рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги Користувачу, який виступає у якості замовника, у разі здійснення ним закупівель відповідно до порядку, визначеного Законом, а електронний майданчик “Zakupki UA” безоплатно забезпечує надання замовнику можливості щодо:
– проведення процедур закупівель, визначених Законом;
– укладання рамкових угод відповідно до Закону та здійснення відбору за результатами укладення рамкової угоди;
– укладання енергосервісного договору згідно з Законом України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;
– оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону;
– внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;
– внесення змін до оголошення про укладання рамкової угоди;
– внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу;
– внесення змін до тендерної документації;
– надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;
– надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;
– отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;
– визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця процедури закупівлі;
– розміщення договору про закупівлю і додаткових угод.
5. У випадку здійснення акредитації електронного майданчика “Zakupki UA” за четвертим рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги Користувачу, який виступає у якості учасника, що бере участь у закупівлях, порядок здійснення яких визначений Законом, а електронний майданчик “Zakupki UA” забезпечує можливість учасників щодо:
– участі у процедурах закупівлі, визначених Законом;
– участь у рамковій угоді відповідно до Закону та відборі за результатами укладення рамкової угоди;
– участь у закупівлі енергосервісу згідно з Законом України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;
– надіслання звернень замовнику за роз’ясненнями щодо тендерної документації;
– надсилання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
– подання скарги;
– подання тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерних пропозицій;
– внесення змін до тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерної пропозиції;
– отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
– отримання повідомлень відповідно до вимог Закону.
6. У випадку здійснення акредитації електронного майданчика “Zakupki UA” за п’ятим рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги Користувачу, який виступає у якості централізованої закупівельної організації, а електронний майданчик “Zakupki UA” забезпечує можливість щодо:
– отримання від замовників заявок про здійснення процедур закупівель та/або закупівель за рамковими угодами централізованими закупівельними організаціями в їх інтересах;
– формування річного плану закупівель на підставі отриманих заявок від замовників, в інтересах яких планується здійснення процедур закупівель та/або закупівель за рамковими угодами;
– проведення процедур закупівель, визначених Законом;
– укладення рамкових угод відповідно до Закону та здійснення відбору за результатами укладення рамкової угоди;
– оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону;
– внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;
– внесення змін до оголошення про укладення рамкової угоди;
– внесення змін до тендерної документації;
– надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;
– надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;
– отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;
– визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможців процедури закупівлі;
– розміщення договорів про закупівлю.
7. Оператор може передбачити на електронному майданчику “Zakupki UA” можливість надання додаткових послуг Користувачам, які виступають у закупівлі у якості замовників чи учасників, у тому числі на платній основі.
8. У випадку відсутності акредитації електронного майданчика “Zakupki UA” за певним рівнем (певними рівнями), Оператор не надає послуги Користувачу, отримання яких обумовлено таким рівнем (такими рівнями) акредитації.

Стаття 7. Реєстрація в електронній системі закупівель

1. Оператор за допомогою технічних можливостей електронного майданчика “Zakupki UA” надає Користувачу доступ до електронної системи закупівель через електронний майданчик “Zakupki UA” для проведення закупівель (у якості замовника) чи участі у закупівлях (у якості учасника) у випадку дотримання у сукупності наступних умов:
1) реєстрації Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA”;
2) укладення між Користувачем і Оператором відповідного договору (Договорів), на підставі якого (яких) Користувач отримує від Оператора послуги, пов’язані із проведенням Користувачем у якості замовника через електронний майданчик “Zakupki UA” закупівель або участю Користувача у якості учасника через електронний майданчик “Zakupki UA” у закупівлях;
3) здійснення ідентифікації та реєстрації Користувача в електронній системі закупівель.
2. Реєстрація в електронній системі закупівель здійснюється одним із способів ідентифікації за допомогою:
1) ідентифікації через отримання Оператором банківського платежу від Користувача, який зареєструвався на електронному майданчику “Zakupki UA” у якості учасника:
а) Оператор надає (за допомогою функціоналу електронного майданчика “Zakupki UA” в електронному вигляді або іншим способом) рахунок (рахунок-фактуру) Користувачу для оплати;
б) Користувач з власного поточного (розрахункового) рахунку здійснює оплату за наданим Оператором рахунком (рахунком-фактурою);
в) після перевірки Оператор може або повернути платіж Користувачу, або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов договору між Користувачем і Оператором;
2) ідентифікації через оператора мобільного зв’язку відповідно до законодавства;
3) ідентифікації через підписання договору між Користувачем, який зареєструвався на електронному майданчику “Zakupki UA” у якості замовника чи у якості учасника, та Оператором;
4) використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;
5) використання сервісів ідентифікації, які надаються установами банку відповідно до законодавства.
3. Під час процесу реєстрації в електронній системі закупівель (на будь-якій стадії процесу реєстрації) Оператор має право перевіряти дійсність, достовірність і повноту даних, що надаються / вводяться Користувачем. Для здійснення такої перевірки Оператор має право вимагати від Користувача подати документи / копії документів, що підтверджують дійсність, достовірність і повноту даних, що надаються / вводяться Користувачем, а Користувач зобов’язаний надати ці документи / копії документів.
4. Недійсність, недостовірність та/або неповнота даних, що надаються / вводяться Користувачем під час процесу реєстрації в електронній системі закупівель, може слугувати підставою для відмови Оператором такому Користувачу у реєстрації в електронній системі закупівель чи для призупинення Оператором реєстрації такого Користувача в електронній системі закупівель до усунення виявлених недійсності, недостовірності та/або неповноти даних.
5. Користувач несе відповідальність за:
1) свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;
2) зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель ним та/або з використанням його даних персональної ідентифікації.

Стаття 8. Реєстрація на електронному майданчику “Zakupki UA”

1. Реєстрація Користувачів на електронному майданчику “Zakupki UA” здійснюється шляхом уведення даних до відповідних полів реєстраційної форми, розміщеної на Веб-сайті, підтвердження введеного у реєстраційній формі Email (адреси електронної пошти) шляхом переходу за посиланням, що надійшло на такий Email (адресу електронної пошти).
2. Один й той самий Користувач має право одночасно мати на електронному майданчику “Zakupki UA” не більше одної реєстрації у якості замовника і не більше одної реєстрації у якості учасника.
3. Email (адреса електронної пошти) та пароль, що зазначаються при реєстрації Користувача, у подальшому слугують відповідно логіном та паролем для авторизації Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA” (здійснення входу на електронний майданчик “Zakupki UA”).
4. Один й той самий Email (адреса електронної пошти), що зазначався при реєстрації Користувача у якості замовника, може бути використаний для реєстрації на електронному майданчику “Zakupki UA” тільки одного Користувача у якості замовника і не може бути у подальшому використаний для одночасної реєстрації Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA” у якості учасника.
5. Один й той самий Email (адреса електронної пошти), що зазначався при реєстрації Користувача у якості учасника, може бути використаний для реєстрації на електронному майданчику “Zakupki UA” тільки одного Користувача у якості учасника і не може бути у подальшому використаний для одночасної реєстрації Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA” у якості замовника.

Стаття 9. Зміна реєстраційних даних

1. Користувачі зобов’язані слідкувати за актуальністю / дійсністю даних про себе, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”.
2. У разі зміни даних Користувача, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”, такий Користувач зобов’язаний приводити ці дані на електронному майданчику “Zakupki UA” (в Особистому кабінеті) у відповідність до змін, що виникли, з обов’язковим повідомленням про зміни Оператора.
3. Оператор має право вимагати від Користувача надати документи / копії документів, що підтверджують внесені зміни до даних Користувача, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA” (зокрема, але не виключно, шляхом направлення відповідного листа на адресу електронної пошти Користувача), а Користувач зобов’язаний надати на запит Оператора такі документи / копії документів.
4. До моменту отримання Оператором підтвердження про дійсність внесення змін до даних Користувача, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”, Оператор має право призупинити доступ Користувача до електронної системи закупівель.
5. У разі виявлення Оператором факту невнесення Користувачем змін до даних Користувача, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”, у відповідності до змін даних Користувача, що виникли, Оператор має право призупинити доступ Користувача до електронної системи закупівель до моменту приведення Користувачем своїх даних, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”, у відповідність до таких змін.

Стаття 10. Авторизація на електронному майданчику “Zakupki UA”

1. Користувачі отримують доступ до електронної системи закупівель через сервіси (опції, функціонал) електронного майданчика “Zakupki UA”.
2. Для доступу до електронної системи закупівель зареєстровані в електронній системі закупівель Користувачі мають проходити авторизацію на електронному майданчику “Zakupki UA” (здійснювати вхід на електронний майданчик “Zakupki UA”).
Авторизація Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA” (здійснення входу на електронний майданчик “Zakupki UA”) здійснюється шляхом уведення точних даних до полів “Email” та “Пароль” авторизаційної форми, розміщеної на Веб-сайті.

Стаття 11. Заборона протиправного і протизаконного використання електронного майданчика “Zakupki UA”

1. Використання Користувачами електронного майданчика “Zakupki UA” не може здійснюватись з протиправними намірами та/або із порушенням норм чинного законодавства України, зокрема, але не виключно, із порушенням заборони поставки товарів (робіт, послуг) на період тимчасової окупації у відповідності до Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” і Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1035 “Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію”.
2. Оператор має право перевіряти (зокрема, але не виключно, із застосуванням антивірусу) на наявність шкідливого програмного коду всі вкладення, що завантажуються Користувачами в інформаційно-телекомунікаційну систему електронного майданчика “Zakupki UA”, та у разі ураження вкладень шкідливим програмним кодом, блокувати завантаження для запобігання використанню інформаційно-телекомунікаційної системи електронного майданчика “Zakupki UA” у протиправних та злочинних цілях.

Стаття 12. Мова Регламенту. Переклад(и) Регламенту

1. Цей Регламент складено українською мовою.
2. Будь-який переклад цього Регламенту (будь-якої редакції Регламенту) з української мови на іншу мову, що походить від Оператора (наприклад, розміщений на Веб-сайті), призначений виключно для зручності Користувачів та не має на меті зміну умов цього Регламенту (будь-якої редакції Регламенту). У випадку розбіжності між текстами цього Регламенту (будь-якої редакції Регламенту) українською мовою та будь-якою іншою (не українською) мовою, перевагу матиме україномовний текст Регламенту (відповідної редакції Регламенту).

Стаття 13. Внесення змін до Регламенту

1. Оператор має право вносити зміни до цього Регламенту шляхом його викладення у новій редакції, затверджувати Регламент у новій редакції.
2. Внесені Оператором зміни до Регламенту набирають чинності з дня розміщення нової редакції Регламенту на Веб-сайті, якщо більш пізня дата набрання чинності не зазначена у самих змінах.
3. Зміни до Регламенту не можуть передбачати платність послуг , що відповідно до Закону надаються безоплатно.

Стаття 14. Регламент та інші авторизовані електронні майданчики

1. Крім електронного майданчика “Zakupki UA”, до складу електронної системи закупівель входять чи можуть входити інші авторизовані електронні майданчики.
2. Коли у цьому Регламенті мова йде про проведення закупівлі та/або участь у закупівлі через електронний майданчик “Zakupki UA”, то це не виключає факту, зазначеного у частині першій цієї статті.
3. У разі проведення закупівель та/або участі у закупівлях через інші авторизовані електронні майданчики, Користувачам варто дізнаватись та з’ясовувати умови, відповідно до яких проводяться закупівлі та/або здійснюється участь у закупівлях через такі інші авторизовані електронні майданчики.

Стаття 15. Тарифи

1. Вартість послуг, що надаються Оператором Користувачам, згідно укладених Договорів, визначається у Тарифах, зазначених у Додатку 1 до цього Регламенту (далі за текстом – “Тарифи”).

Стаття 16. Подання пропозицій (тендерних пропозицій) через електронний майданчик “Zakupki UA” та порядок проведення розрахунків

1. Послуги Користувачу, який приймає / має намір прийняти участь у закупівлях через електронний майданчик “Zakupki UA” у якості учасника, надаються на умовах передоплати, якщо інше не передбачено умовами Договорів.
2. Оператор надає послуги Користувачу, який приймає / має намір прийняти участь у закупівлях через електронний майданчик “Zakupki UA” у якості учасника, щодо подання пропозиції (тендерної пропозиції) через електронний майданчик “Zakupki UA” у певній закупівлі лише за умови наявності на його Особовому рахунку достатньої (згідно Тарифів та з урахуванням початкової вартості закупівлі) для подання пропозиції (тендерної пропозиції) суми коштів, якщо інше не передбачено умовами Договорів, а також, крім випадків участі у закупівлях через доступ до електронного каталогу в електронній системі закупівель (регламентується частиною одинадцятою цієї статті).
3. У разі, якщо на Особовому рахунку Користувача немає достатньої для подання через електронний майданчик “Zakupki UA” пропозиції (тендерної пропозиції) у певній закупівлі суми коштів, такий Користувач не отримує можливості подати через електронний майданчик “Zakupki UA” пропозиції (тендерної пропозиції) у цій закупівлі, якщо інше не передбачено умовами Договорів, а також, крім випадків участі у закупівлях через доступ до електронного каталогу в електронній системі закупівель (регламентується частиною одинадцятою цієї статті).
4. Користувач може поповнювати свій Особовий рахунок шляхом здійснення відповідних платежів (відповідного платежу) на поточний рахунок Оператора.
5. За умови достатньої для подання пропозиції (тендерної пропозиції) у певній закупівлі на Особовому рахунку Користувача суми коштів (якщо інше не передбачено умовами Договорів), Користувач, зареєстрований у якості учасника на електронному майданчику “Zakupki UA” та зареєстрований в електронній системі закупівель, має право подати пропозицію (тендерну пропозицію) із використанням функціоналу Особистого кабінету.
6. Після подачі Користувачем пропозиції (тендерної пропозиції) сума коштів у розмірі вартості послуг (згідно Тарифів) списується з його Особового рахунку на користь Оператора за допомогою Білінгу.
7. Сума коштів у розмірі вартості послуг (згідно Тарифів) повертається Користувачу на його Особовий рахунок і Користувач знову отримує можливість використовувати їх для оплати послуг Оператора у випадку надходження до Білінгу одного з таких повідомлень:
1) щодо відміни торгів (закупівлі), у тому числі за певним лотом, крім випадків, коли пропозицію (тендерну пропозицію) Користувача було відхилено;
2) щодо визнання торгів (закупівлі) такими (такою), що не відбулися (не відбулася), у тому числі за певним лотом, крім випадків, коли пропозицію (тендерну пропозицію) Користувача було відхилено;
3) щодо відкликання пропозиції (тендерної пропозиції) до закінчення строку її подання.
8. Сума коштів у розмірі вартості послуг (згідно Тарифів) направляється на користь Оператора у якості плати за надані ним послуги після надходження до Білінгу повідомлення щодо розкриття пропозиції (тендерної пропозиції) електронною системою закупівель, крім випадків повернення Користувачу на його Особовий рахунок сум коштів, передбачених пунктами 1 і 2 частини сьомої цієї статті.
9. Користувачі мають право у будь-який момент дії укладених з Оператором Договорів чи після їх розірвання звертатися до Оператора щодо повернення коштів у сумі залишку на Особовому рахунку. Таке звернення має бути складено у письмовій формі, підписане уповноваженою особою Користувача, містити печатку (у разі використання Користувачем печатки). У такому зверненні мають бути зазначені: офіційне найменування Користувача або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Користувача; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/код за реєстром компаній/реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків/ідентифікаційний номер/інший ідентифікатор Користувача; реквізити поточного (розрахункового) рахунку, на який слід перерахувати кошти; суму платежу (у межах суми залишку на Особовому рахунку).
10. Оператор розглядає вказане у частині дев’ятій цієї статті звернення від Користувача, перевіряє баланс (стан) Особового рахунку Користувача і у разі належного складання звернення та наявності відповідної суми залишку на Особовому рахунку Користувача, повертає кошти протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з дня отримання звернення. При цьому, усі можливі витрати, пов’язані із поверненням коштів (наприклад, банківські послуги), Користувач зобов’язується відшкодувати Оператору на вимогу Оператора або Оператор має право в односторонньому порядку зменшити суму повернення на суму таких витрат.
11. Плата за надання доступу до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, має бути здійснена Користувачем – переможцем відбору, з яким замовник уклав договір про закупівлю, протягом трьох днів з дня укладення відповідного договору про закупівлю з використанням електронного каталогу (договору та/або документу, що підтверджує придбання замовником товару у переможця відбору – перебіг строку на оплату послуг починається з дня укладення (складання) першого (за часом) з таких документів).
У разі прострочення Користувачем оплати послуг згідно абзацу першого цієї частини, Оператор має право вимагати від Користувача сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченої оплати за кожен календарний день прострочення оплати, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 10 % суми заборгованості. У такому випадку вимога Оператора про сплату пені та/або штрафу може бути пред’явлена шляхом включення суми пені та/або штрафу до суми наступної оплати за послуги або шляхом виставлення окремої претензії. При включенні суми пені та/або штрафу до суми наступної оплати за послуги, сума пені та/або штрафу зазначається у деталізованій інформації про нараховану до сплати суму окремим рядком.
У разі прострочення Користувачем оплати послуг згідно абзацу першого цієї частини, Оператор має право має право блокувати такому Користувачу доступ до електронного каталогу та/або вживати заходів (зокрема, але не виключно, звертатись до третіх осіб) з метою виключення такого Користувача з переліку кваліфікованих постачальників.
12. У випадку платності послуг, що надаються Оператором Користувачу, Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Користувачу послуг – як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Користувач погоджується з тим, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу матимуть перевагу над іншими даними.

Стаття 17. Проведення профілактичних робіт та технічні перерви

1. Повноцінне функціонування (робота) електронного майданчика “Zakupki UA” як одного з елементів електронної системи закупівель може залежати від якості функціонування (роботи) інших елементів електронної системи закупівель, наприклад, таких, як веб-портал Уповноваженого органу та інших електронних майданчиків, за функціонування (роботу), належну якість функціонування (роботу) яких Оператор не відповідає та у разі, якщо вони не функціонують (не працюють) / частково не функціонують (частково не працюють), зокрема, але не виключно – при проведенні планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв, – функціонал електронного майданчика “Zakupki UA” може, на час їх не функціонування / часткового не функціонування та/або у зв’язку з їх не функціонуванням / частковим не функціонуванням не надавати / частково не надавати доступу до послуг / електронної системи закупівель.
2. У неробочий час Оператор має право тимчасово припинити роботу електронного майданчика “Zakupki UA” для проведення технічних профілактичних робіт.
3. У разі отримання Оператором завчасно від Адміністратора повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота електронної системи закупівель, Оператор розміщує таке повідомлення на електронному майданчику “Zakupki UA”.

Стаття 18. Дозвіл на здійснення зв’язку. Контроль і фіксування контактів, збереження записів

1. Користувач надає Оператору дозвіл та згоду на:
1) отримання будь-яких телефонних дзвінків (зокрема, але не виключно, автоматично та/або попередньо записаних) на телефонні номери, надані Користувачем Оператору та/або отримані Оператором будь-яким іншим способом;
2) фіксування контактів між Користувачем та Оператором (зокрема, але не виключно, шляхом аудіозапису телефонних розмов);
3) збереження записів телефонних розмов;
4) прослуховувати телефонні розмови між Користувачем та Оператором;
5) здійснення контролю, відслідковування контактів між Користувачем та Оператором;
6) використання Оператором записів телефонних розмов у якості доказів у процесуальних діях (наприклад, при розгляді справ у судах).
2. Оператор має право:
1) здійснювати телефонний зв’язок із Користувачем;
2) фіксувати контакти між Користувачем та Оператором (зокрема, але не виключно, шляхом аудіозапису телефонних розмов);
3) зберігати записи телефонних розмов між Користувачем та Оператором;
4) прослуховувати телефонні розмови між Користувачем та Оператором;
5) контролювати, відслідковувати контакти між Користувачем та Оператором;
6) використовувати записи телефонних розмов у якості доказів у процесуальних діях (наприклад, при розгляді справ у судах).
3. Оператор не має обов’язку додатково повідомляти та/або попереджати Користувача про фіксування контактів між Користувачем та Оператором (наприклад, нагадувати Користувачу про запис телефонної розмови між Користувачем та Оператором перед кожною такою розмовою), про прослуховування телефонних розмов між Користувачем та Оператором.
4. Реалізація прав, зазначених у частині другій цієї статті, може здійснюватися Оператором з метою:
1) належного надання послуг Користувачу;
2) підвищення якості послуг;
3) отримання від Користувача думок щодо послуг під час проведення опитувань;
4) рекламування;
5) захисту Оператором власних прав і законних інтересів;
6) з іншою метою, необхідною для виконання Оператором обов’язків перед Користувачем.
5. Оператор не має обов’язку у повній мірі реалізовувати права, зазначені у частині другій цієї статті, а тому Оператор не гарантує, що певні контакти між Користувачем та Оператором будуть зафіксовані та/або можуть бути відновлені.

Стаття 19. Пропозиції, зауваження, заяви, клопотання та скарги

1. Користувачі мають право звертатися до Оператора із пропозиціями, зауваженнями, заявами, клопотаннями та скаргами щодо поліпшення якості надання послуг на адресу електронної пошти і поштову адресу Оператора, зазначені у частині четвертій статті 3 цього Регламенту.

Частина ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ЗАКОНОМ

Розділ 2. Загальні положення частини ІІ Регламенту

Стаття 20. Термінологія частини ІІ Регламенту

1. У частині ІІ цього Регламенту терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі та частині І цього Регламенту.

Стаття 21. Сфера застосування частини ІІ Регламенту

1. Частина ІІ цього Регламенту застосовується лише у разі здійснення закупівель при застосуванні до замовників Закону / закупівель, на які поширюється дія Закону.
2. Замовники самостійно (на власний ризик та під власну відповідальність) визначають випадки застосування до них Закону при здійсненні закупівель / закупівлі, на які поширюється дія Закону, та проводять через електронний майданчик “Zakupki UA” процедури закупівлі/закупівлі згідно із Законом, з урахуванням рівня акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA”.
3. У разі, якщо певне положення частини ІІ цього Регламенту не відповідає відповідному положенню Закону (наприклад, у випадку внесення змін (набуття чинності змінами) до Закону та невнесення відповідних змін (ненабуття чинності відповідними змінами) до цього Регламенту), то у такому випадку до правовідносин підлягає застосуванню відповідне положення Закону.

Стаття 22. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.
2. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Стаття 23. Принципи здійснення закупівель

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
– добросовісна конкуренція серед учасників;
– максимальна економія та ефективність;
– відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
– недискримінація учасників;
– об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
– запобігання корупційним діям і зловживанням.
2. При проведенні процедур закупівель та участі у процедурах закупівель Користувачі повинні дотримуватись принципів здійснення закупівель, вказаних у частині першій цієї статті.
3. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
4. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом.
5. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Стаття 24. Процедури закупівлі, спрощена закупівля, закупівля через доступ до електронного каталогу

1. Закупівля через електронний майданчик “Zakupki UA” із використанням електронної системи закупівель може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:
відкриті торги;
торги з обмеженою участю;
конкурентний діалог;
переговорна процедура закупівлі.
2. У випадках, передбачених Законом, закупівля через електронний майданчик “Zakupki UA” із використанням електронної системи закупівель може здійснюватися із застосуванням спрощеної закупівлі, або з використанням електронного каталогу.
Закупівлі з використанням електронного каталогу здійснюються відповідно до Закону та Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822.

Стаття 25. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник самостійно та безоплатно через електронний майданчик “Zakupki UA” оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому законодавством України, інформацію про закупівлю, а саме:
Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю, а саме:
1) оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерну документацію та проект договору про закупівлю:
оголошення про проведення відкритих торгів – не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині третій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;
оголошення про проведення конкурентного діалогу – не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині третій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;
оголошення про проведення торгів з обмеженою участю – не пізніше ніж за 30 днів до кінцевої дати отримання документів, поданих на кваліфікаційний відбір;
2) оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про закупівлю – не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій;
3) зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) у машинозчитувальному форматі – протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень.
У хронологічному порядку відображаються зміни до тендерної документації та кінцевий строк подання тендерних пропозицій, який був визначений відповідно до кожної із змін до тендерної документації;
4) зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі – протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення;
5) оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами) – не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової угоди;
6) протокол кваліфікаційного відбору – протягом одного дня з дня його затвердження;
7) протокол розгляду тендерних пропозицій – протягом одного дня з дня його затвердження;
8) повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
9) інформацію про відхилення тендерної пропозиції/пропозиції учасника – протягом одного дня з дня прийняття рішення про відхилення;
10) договір про закупівлю та всі додатки до нього – протягом трьох робочих днів з дня його укладення;
11) повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 Закону – протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;
12) звіт про виконання договору про закупівлю – протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання;
13) звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель – протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.
Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).
Оператор не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик “Zakupki UA”, а також за вчасність (у встановлені законодавством строки) оприлюднення та/або надання для оприлюднення такої інформації.
2. Тендер/спрощена закупівля не може проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель згідно з частиною першою цієї статті.
3. Оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються через електронний майданчик “Zakupki UA” в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів і послуг – 133 тисячам євро;
для робіт – 5150 тисячам євро.
Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

Стаття 26. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель

1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Стаття 27. Кваліфікаційні критерії

1. Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям у випадках та порядку, передбачених Законом.

Стаття 28. Відмова в участі у процедурі закупівлі

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі у випадках та порядку, передбачених Законом.

Стаття 29. Порядок оскарження процедур закупівлі

1. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель (через електронний майданчик “Zakupki UA”).
За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель в день подання скарги, після чого скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом зі скаргою автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель.
У разі якщо замовником у межах єдиної процедури закупівлі визначені частини предмета закупівлі (лоти), при поданні скарги щодо окремого лота (лотів) реєстраційні картки формуються за кожним лотом окремо.
До скарги додаються документи та матеріали (за наявності) в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf-формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.
Відразу після внесення до реєстру скарг скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.
У разі якщо орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає рішення про задоволення або часткове задоволення такої скарги, залишає її без розгляду у випадку, якщо замовником відповідно до Закону усунено порушення, зазначені в скарзі, або приймає рішення про припинення розгляду скарги у випадку, якщо замовником відповідно до Закону усунено порушення, зазначені в скарзі, плата за подання скарги повертається суб’єкту оскарження, а в інших випадках – перераховується до Державного бюджету України.
2. Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.
Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом десяти днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.
Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, порядок якого передбачений частинами другою і дванадцятою статті 29 Закону, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій, у разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону.
Якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі, не підлягають оскарженню положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися.
Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документації, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі, не підлягають оскарженню ті положення тендерної документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.
Після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником.
У разі порушення строків, визначених в абзацах першому – третьому цієї частини скарги автоматично не приймаються електронною системою закупівель.
Скарги щодо укладених договорів про закупівлю та їх недійсності відповідно до Закону, у тому числі вимоги про відшкодування збитків суб’єкту оскарження внаслідок порушення Закону, розглядаються в судовому порядку.
3. Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в електронній системі закупівель рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду, або рішення про припинення розгляду скарги. В електронній системі закупівель автоматично оприлюднюються прийняті органом оскарження рішення та розсилаються повідомлення суб’єкту оскарження та замовнику.
4. Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.
Строк розгляду скарги органом оскарження становить 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги, який може бути аргументовано продовжено органом оскарження до 20 робочих днів.
5. Після подання суб’єктом оскарження скарги до органу оскарження електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює рішення замовника про відміну тендера чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, договір про закупівлю і звіт про результати проведення закупівлі.
Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо процедури закупівлі, у тому числі приймати рішення про відміну тендера чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.
У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та розмістити в електронній системі закупівель підтвердження.
Укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється.
6. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною шостою статті 33, частиною сьомою статті 40 Закону.
Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.
Після прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги про відмову в задоволенні скарги рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду електронна система закупівель автоматично, не раніше ніж через два дні з дня розміщення такого рішення в електронній системі закупівель, визначає дату та час проведення електронного аукціону та розсилає повідомлення усім особам, які подали тендерні пропозиції.
7. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:
прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз’яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.
8. Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.
Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів і спеціалістів, які не можуть бути пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Суб’єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертів і спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оприлюднюються в електронній системі закупівель та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.
Для розгляду скарг орган оскарження має право запитувати і отримувати в електронному вигляді у замовників, учасників процедури закупівлі, контролюючих органів, Уповноваженого органу, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель. Порядок організації формування таких запитів та отримання інформації через електронну систему закупівель визначається органом оскарження.
Замовники, учасники процедури закупівлі, контролюючі органи, Уповноважений орган, інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту повинні надіслати в електронному вигляді органу оскарження відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель.
Матеріали, які суб’єкт оскарження та/або замовник вважають необхідними долучити до розгляду скарги, повинні бути подані через електронну систему закупівель не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду скарги постійно діючою адміністративною колегією (колегіями) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
9. Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення.
Протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі закупівель автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель і надсилається суб’єкту оскарження та замовнику.

Розділ 3. Процедура відкритих торгів

Стаття 30. Умови застосування процедури відкритих торгів

1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.
2. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох тендерних пропозицій.

Стаття 31. Інформування про проведення процедури відкритих торгів

1. Замовник складає оголошення про проведення процедури відкритих торгів, визначає його зміст у відповідності до вимог законодавства України.
2. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів безоплатно оприлюднюється через електронний майданчик “Zakupki UA” в електронній системі закупівель відповідно до законодавства України.
3. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, крім випадку, встановленого Законом, та дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.
4. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.
У разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону, строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж 30 днів з дня його оприлюднення.

Стаття 32. Тендерна документація

1. Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником разом з оголошенням про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель (через електронний майданчик “Zakupki UA”) для загального доступу шляхом заповнення полів в електронній системі закупівель. Тендерна документація не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав.
2. Замовник складає тендерну документацію, визначає її зміст у відповідності до вимог законодавства України.
3. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Замовникам забороняється вимагати від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Стаття 33. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї

1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.
2. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.
Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на сім днів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Стаття 34. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції

1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі та в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції.
У разі якщо замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі повинні бути зазначені умови його надання, зокрема, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції/пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції.
Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення тендеру/спрощеної закупівлі на закупівлю робіт та 3 відсотків у разі проведення тендеру/спрощеної закупівлі на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією/оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.
2. У разі якщо тендерні пропозиції/пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).
Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції не повертається у разі:
1) відкликання тендерної пропозиції/пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру/спрощеної закупівлі;
3) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;
4) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі)/спрощеної закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією/оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.
4. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції повертається учаснику в разі:
1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, зазначеного в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі;
2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі)/спрощеної закупівлі;
3) відкликання тендерної пропозиції/пропозиції до закінчення строку її подання;
4) закінчення тендеру/спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції/пропозиції.
5. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою цієї статті.
Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок таких замовників.

Стаття 35. Порядок подання тендерних пропозицій

1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції/пропозиції всім особам на рівних умовах.
2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).
3. Отримана тендерна пропозиція/пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні пропозиції/пропозиції.
4. Ціна тендерної пропозиції/пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.
5. Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником процедури закупівлі забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі.
6. Тендерні пропозиції/пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель.
7. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку.
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.
8. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
9. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.
10. У разі якщо тендерна пропозиція/пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.
Замовники не мають права вимагати від об’єднання учасників конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції/пропозиції або для участі у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
11. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції/пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).
Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції/пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.

Стаття 36. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій

1. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій.
У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 Закону у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.
2. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону і вимогам, установленим статтею 17 Закону.
3. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом.

Стаття 37. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій/пропозицій

1. Оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону.
Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично.
2. У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини третьої статті 10 Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно із Законом.
3. Критеріями оцінки є:
1) ціна; або
2) вартість життєвого циклу; або
3) ціна/вартість життєвого циклу разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом закупівлі.
4. У разі застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу до цього критерію крім ціни товару (роботи, послуги) може включатися один або декілька витрат замовника протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), а саме витрати, пов’язані з:
1) використанням товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), зокрема споживання енергії та інших ресурсів;
2) технічним обслуговуванням;
3) збором та утилізацією товару (товарів);
4) впливом зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), у разі якщо їхня грошова вартість може бути визначена, зокрема вплив викидів парникових газів, інших забруднюючих речовин та інші витрати, пов’язані із зменшенням впливу на навколишнє середовище (довкілля).
У разі застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу, всі його складові не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
5. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.
6. Якщо крім ціни замовником встановлені інші критерії оцінки відповідно до методики оцінки, до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.
7. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника та приведеної ціни.
8. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції/пропозиції, крім ціни або вартості життєвого циклу, замовником застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документацїї/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій/пропозицій. Питома вага цінового критерію/вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу.
9. Після оцінки тендерних пропозицій/пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.
10. Строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.
11. У разі відхилення тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію/пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цією статтею.
12. Якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.
За результатами розгляду замовником в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону складається та оприлюднюється протокол розгляду всіх тендерних пропозицій.
Протокол розгляду тендерних пропозицій повинен містити інформацію про:
1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорію;
2) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель;
3) перелік тендерних пропозицій;
4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасників;
5) результат розгляду кожної тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону);
6) підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону.
Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно із Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.
Протокол розгляду тендерних пропозицій може містити іншу інформацію.
13. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції/пропозиції.
14. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.
Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини.
Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:
1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;
3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.
15. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції/пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.
У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.
16. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.
Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:
1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону;
2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.
Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити таку інформацію:
1) перелік виявлених невідповідностей;
2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності;
3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей.
Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Стаття 38. Електронний аукціон

1. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки.
2. Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх тендерних пропозицій/пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
3. Якщо учасники подали тендерні пропозиції/пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою тендерну пропозицію/пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни тендерної пропозиції/пропозиції.
4. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
5. Електронна система закупівель автоматично розраховує аномально низькі ціни/приведені ціни тендерних пропозицій на всіх етапах електронного аукціону та інформує про це учасника процедури закупівлі та замовника.
6. Відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни або приведеної ціни під час електронного аукціону зазначаються у відсотках або грошових одиницях.
7. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до аукціону, зокрема до інформації про позицію їхніх цін або приведених цін в електронній системі закупівель у списку від найвищої до найнижчої на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на поточному етапі електронного аукціону без зазначення їхніх найменувань.

Стаття 39. Відхилення тендерних пропозицій

1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадках та порядку, визначених Законом.
2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.
3. У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.

Стаття 40. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

1. Замовник відміняє тендер у разі:
1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;
2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.
2. Тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:
1) подання для участі:
у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій;
у конкурентному діалозі – менше трьох тендерних пропозицій;
у відкритих торгах для укладення рамкових угод – менше трьох тендерних пропозицій;
у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів з обмеженою участю – менше чотирьох пропозицій;
2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох тендерних пропозицій;
3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом.
3. Про відміну тендеру з підстав, визначених у частинах першій та другій цієї статті, має бути чітко зазначено в тендерній документації.
4. Тендер може бути відмінено частково (за лотом).
5. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі:
1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили;
2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг.
6. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).
7. У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення.
У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою цієї статті, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру.

Стаття 41. Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю

1. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.
Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
2. Переможцю процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі направляється інформація про переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі із зазначенням його найменування та місцезнаходження.
3. Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції/пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію/пропозицію переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією/пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
4. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
5. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.
У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється.
6. У разі відмови переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію/пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених цією статтею.

Розділ 4. Конкурентний діалог

Стаття 42. Умови застосування конкурентного діалогу

1. Конкурентний діалог може бути застосований замовником у разі неможливості визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг і для прийняття рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками процедури закупівлі.
2. Конкурентний діалог може застосовуватися замовником за наявності однієї з таких умов:
1) замовник не може визначити вимоги до предмета закупівлі внаслідок його природи, складності, зокрема у разі закупівлі юридичних послуг, розробки і впровадження інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок;
2) виконання договору про закупівлю передбачає розробку проекту виконання робіт (надання послуг) або використання нових інноваційних технологій;
3) замовник не може визначити точну технічну специфікацію з використанням наявних технічних стандартів.
3. Конкурентний діалог не застосовується у разі закупівлі робіт і послуг з готовим проектом їх виконання або надання.

Стаття 43. Порядок проведення конкурентного діалогу

1. Оголошення про проведення конкурентного діалогу оприлюднюється в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.
2. На першому етапі конкурентного діалогу всім учасникам пропонується подати тендерну пропозицію, в якій надається інформація про відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, вимогам, визначеним замовником у тендерній документації, та опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.
Інформація з описом рішення про закупівлю для першого етапу конкурентного діалогу подається в тендерній пропозиції окремим файлом.
У тендерній документації зазначаються:
1) предмет закупівлі з описом своїх потреб і необхідних характеристик робіт чи послуг, які планується закупити;
2) мінімальні вимоги до предмета закупівлі, що не підлягатимуть переговорам;
3) кваліфікаційні критерії до учасників процедури закупівлі відповідно до статті 16 Закону;
4) підстави, встановлені статтею 17 Закону;
5) технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
6) час та місце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;
7) критерії оцінки.
Строк подання тендерних пропозицій для участі на першому етапі конкурентного діалогу не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.
Під час розкриття тендерних пропозицій для участі на першому етапі конкурентного діалогу автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації з описом рішення про закупівлю, що відкривається лише замовнику.
Після розкриття тендерних пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції учасників на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу.
Усі учасники процедури закупівлі, тендерні пропозиції яких не було відхилено, запрошуються замовником до переговорів, але не менше ніж три учасники.
Замовник проводить переговори з кожним учасником процедури закупівлі окремо, а також додатково можуть проводитися спільні зустрічі з усіма учасниками. Під час переговорів можуть бути обговорені всі аспекти закупівлі з метою визначення засобів та рішення щодо робіт або послуг, що планується закупити. Замовник під час переговорів не має права застосовувати дискримінаційний підхід до різних учасників процедури закупівлі та розкривати іншим учасникам запропоновані рішення або іншу конфіденційну інформацію, отриману від учасника процедури закупівлі, який бере участь у переговорах, без його згоди.
Не підлягають обговоренню мінімальні вимоги до предмета закупівлі та критерії оцінки.
Після завершення переговорів замовник вносить зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі (без зміни критеріїв оцінки) і запрошує всіх учасників процедури закупівлі, які брали участь у переговорах, взяти участь у другому етапі конкурентного діалогу.
3. На другому етапі конкурентного діалогу учасники процедури закупівлі повинні подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі конкурентного діалогу становить не менше 15 днів з дня отримання запрошення взяти участь у другому етапі конкурентного діалогу. Розгляд та оцінка пропозицій учасників процедури закупівлі на другому етапі конкурентного діалогу здійснюються відповідно до статті 29 Закону.
4. З учасником, якого визначено переможцем процедури закупівлі, замовник укладає договір про закупівлю згідно з вимогами Закону.

Розділ 5. Торги з обмеженою участю

Стаття 44. Застосування торгів з обмеженою участю, етапи

1. Торги з обмеженою участю застосовуються у разі потреби попередньої перевірки кваліфікації учасників шляхом проведення кваліфікаційного відбору та якщо оголошення про проведення торгів з обмеженою участю оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону.
2. Торги з обмеженою участю проводяться у два етапи у порядку, передбаченому Законом.
3. На першому етапі торгів з обмеженою участю проводиться кваліфікаційний відбір учасників процедури закупівлі.
4. Другий етап торгів з обмеженою участю проводиться, якщо за результатами кваліфікаційного відбору до участі у другому етапі торгів з обмеженою участю допущено кількість учасників процедури закупівлі, яка визначена в оголошенні про проведення торгів з обмеженою участю, або якщо кількість учасників, допущених до другого етапу, становить не менше ніж три.
Усіх учасників процедури закупівлі, які допущені до другого етапу, замовник запрошує подати тендерну пропозицію, в якій надається інформація про відповідність технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, умови поставки, час та місце, в якому будуть виконуватися роботи чи надаватимуться послуги. На другому етапі тендерні пропозиції надаються із зазначенням ціни. Інформація з описом технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі для другого етапу подається окремим файлом.

Розділ 6. Переговорна процедура закупівлі

Стаття 45. Умови застосування переговорної процедури закупівлі

1. Переговорна процедура закупівлі – це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.
Замовник (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 Закону) під час проведення переговорів вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 Закону.
2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником у випадках, визначених Законом.
3. За результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) замовник приймає рішення про намір укласти договір. Повідомлення про намір укласти договір обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик “Zakupki UA” протягом одного дня після прийняття рішення.
Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 40 Закону, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
Особливості укладення договору про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі з підстави, визначеної абзацом шостим пункту 3 частини другої статті 40 Закону, регулюються Законом України “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”.
4. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у випадках та порядку, визначених законодавством України.

Розділ 7. Звіт

Стаття 46. Звіт про результати проведення процедури закупівлі

1. Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни тендеру/спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, що не відбувся.

Частина ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ, ВАРТІСТЬ ЯКИХ Є МЕНШОЮ ЗА ВАРТІСТЬ, ЩО ВСТАНОВЛЕНА В ЧАСТИНІ ТРЕТІЙ СТАТТІ 3 ЗАКОНУ (ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ). ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ

Розділ 8. Загальні положення частини ІІІ Регламенту

Стаття 47. Термінологія частини ІІІ Регламенту

1. У частині ІІІ цього Регламенту нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону, або суб’єктом підприємницької діяльності, що не є замовником в розумінні Закону на будь-яку суму (допорогова закупівля);
2) замовник закупівлі – це замовники, визначені в частині 1 статті 2 Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства,господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків;
3) не замовник в розумінні Закону – юридичні особи, інші суб’єкти підприємницької діяльності, що не відповідають критеріям, визначеним у статті 2 Закону;
4) переможець – учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам та вимогам до предмета закупівлі, визначених замовником,визнана найбільш економічно вигідною і якого замовник визначив переможцем;
5) Порядок функціонування системи – Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 166;
6) пропозиція учасника – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у закупівлі відповідно до вимог, визначених замовником;
7) учасник – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала через електронну систему закупівель пропозицію для участі в закупівлі, оголошеній замовником згідно частини ІІІ цього Регламенту.
2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі, Порядку функціонування системи та частині І цього Регламенту.

Стаття 48. Сфера застосування частини ІІІ Регламенту

1. Частина ІІІ цього Регламенту застосовується у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону, з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, або оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без її використання.
2. Умови частини ІІІ цього Регламенту враховують умови Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону, затвердженого Адміністратором (далі за текстом – “Інструкція”).
Положення Інструкції є обов’язковими для Користувачів при здійсненні закупівель.

Стаття 49. Використання електронної системи закупівель при здійсненні закупівель

1. Користувачі зобов’язані розміщувати усю інформацію в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі “Інтернет”, адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів і послуг),загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається. За бажанням Користувачі можуть дублювати розміщену інформацію англійською мовою за наявності відповідного функціонала на електронному майданчику “Zakupki UA”. При цьому інформація, що розміщена українською мовою, є автентичною.
2. Доступ користувачів до інформації про закупівлі, а також надання можливості замовнику, державним (зокрема казенним)та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, проведення закупівель і учасникам брати участь у закупівлях здійснюється відповідно до Порядку функціонування системи.
3. Усі документи і відомості, пов’язані з проведенням закупівлі, у тому числі з поданням пропозицій, подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель за допомогою електронного майданчика “Zakupki UA”.
4. Замовники через електронний майданчик “Zakupki UA” можуть використовувати електронну систему закупівель з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а також оприлюднення звітів згідно з вимогами Господарського кодексу України.

Розділ 8. Проведення закупівель

Стаття 50. Порядок проведення закупівель

1. Закупівля в електронній системі закупівель передбачає такі етапи:
1) оголошення про проведення закупівлі;
2) період уточнення інформації, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі;
3) подання пропозицій учасниками;
4) електронний аукціон;
5) розгляд пропозицій учасників;
6) визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі.

Стаття 51. Оголошення закупівлі

1. Під час оголошення закупівлі замовник через електронний майданчик “Zakupki UA” розміщує в електронній системі закупівель інформацію про:
1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія;
2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
3) інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
4) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;
5) строк поставки товарів, виконання робіт,надання послуг;
6) умови оплати;
7) очікувана вартість предмета закупівлі;
8) період уточнення інформації про закупівлю(не менше трьох робочих днів);
9) кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні);
10) перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв;
11) розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати);
12) розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);
13) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі.
2. Замовник має можливість вносити зміни в інформацію та документи щодо закупівлі до початку етапу подання пропозицій учасників. Уся історія внесених змін зберігається і доступна для перегляду Користувачами. Якщо зміни вносяться до інформації і документів, які були завантажені окремими файлами, такі зміни додатково завантажуються у електронну систему закупівель окремими файлами.

Стаття 52. Період уточнень

1. На етапі періоду уточнень до кінця строку його завершення фізична/юридична особа має можливість звернутися до замовника за допомогою електронного майданчика “Zakupki UA” через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, розміщеної під час оголошення про закупівлю та щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення. Звернення щодо роз’яснення та/або вимога можуть бути подані в електронну систему закупівель як щодо всієї закупівлі, так й щодо окремого лоту.
Звернення щодо роз’яснення та/або вимога формуються лише в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.
2. Усі питання/відповіді зберігаються в електронній системі закупівель та є доступними Користувачам для перегляду. Інформація стосовно автора звернення щодо роз’яснення та/або вимоги в електронній системі закупівель є анонімною та не розкривається.
3. Питання учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення закупівлі.

Стаття 53. Розширення файлів

1. Інформація, зазначена у статтях 51, 52 цього Регламенту, яка подається окремими файлами, повинна мати розширення “.doc”, “.docx”, “.ppt”, “.pptx”, “.pdf”, “.jpeg”, “.png” та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.

Стаття 54. Подання пропозицій

1. На етапі подання пропозицій до кінця строку його завершення учасники можуть подати пропозицію через електронний майданчик “Zakupki UA” до електронної системи закупівель шляхом заповнення електронної форми з окремими полями та завантаження інформації та документів.
2. Кожен учасник має можливість подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про закупівлю частини предмета закупівлі (лота). Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, не приймаються електронною системою закупівель.

Стаття 55. Внесення змін до пропозиції

1. Учасник має можливість вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до кінцевого строку завершення етапу подання пропозицій учасників, визначеного замовником.
2. Уся історія змін до пропозиції зберігається в електронній системі закупівель та стає доступною для перегляду Користувачами після закінчення етапу електронного аукціону.
3. Електронна система закупівель надає можливість учаснику відкликати (анулювати) свою пропозицію до закінчення строку її подання, встановленого замовником.

Стаття 56. Порядок проведення електронного аукціону

1. Дата та час Аукціону призначаються електронною системою закупівель автоматично.
2. Перед початком етапу електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни пропозицій учасників.
3. Інформація про учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення етапу електронного аукціону.
4. Якщо на етапі подання пропозицій учасників подана більше, ніж одна пропозиція, електронна система закупівель активує єдиний модуль “Аукціон”. Якщо на етапі подання пропозицій учасників подано одну пропозицію, то електронна система закупівель автоматично переходить до етапу розгляду пропозицій учасників.
5. Користувачі в режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом електронного аукціону.
6. Доступ учасників до єдиного модуля “Аукціон” здійснюється через електронний майданчик “Zakupki UA”.
7. Перед початком електронного аукціону електронна система закупівель робить паузу 5 хвилин, після чого автоматично оголошує раунд. У кожному раунді учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами – першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають можливість знизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
8. Під час раунду до завершення часу подання ціни пропозиції учасник має можливість змінювати ціну/приведену ціну своєї пропозиції. У разі, якщо учасником не здійснюються дії щодо зміни ціни/приведеної ціни його пропозиції, електронною системою закупівель зберігається попередня ціна/приведена ціна пропозиції учасника і надається можливість наступному учаснику подати ціну/приведену ціну його пропозиції.
9. Аукціон проводиться в три етапи (раунди), пауза між раундами складає 2 хвилини.

Стаття 57. Розгляд пропозицій учасників

1. На етапі розгляду пропозицій учасників електронною системою закупівель автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.
2. Документи замовника з інформацією щодо переможця закупівлі та/або відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції завантажуються ним в електронну систему закупівель окремими файлами.
3. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція учасника, у разі відхилення попередньої найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, визначається електронною системою закупівлі автоматично. При цьому замовник повторно здійснює в електронній системі закупівель дії щодо визначення переможця закупівлі.

Стаття 58. Оприлюднення інформації про відхилення. Звернення до замовника із вимогою

1. Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.
2. Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь.

Стаття 59. Визначення переможця та завершення закупівлі

1. На етапі визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі замовником, у разі прийняття замовником рішення про визначення переможця закупівлі, в електронній системі закупівель публікується інформація про намір укласти договір з переможцем закупівлі шляхом завантаження окремого файлу та електронною системою закупівель формується інформація про переможця закупівлі, ціна його остаточної пропозиції, документи щодо пропозиції).
2. Договір про закупівлю, що розміщується в електронній системі закупівель протягом двох робочих днів з дня його укладання, є у вільному доступі для перегляду Користувачами.

Стаття 60. Відміна закупівлі

1. У разі відміни закупівлі замовник зазначає підстави такої відміни шляхом заповнення відповідних полів та завантаження окремого файлу з відповідною інформацією.

Стаття 61. Визнання закупівлі такою, що не відбулася

1. У разі, якщо до кінця завершення строку подання пропозицій учасників не зареєстровано жодну пропозицію, електронна система закупівель автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася.
2. У разі, якщо до кінця завершення строку розгляду пропозицій учасників замовником відхилені всі подані пропозиції учасників, електронна система закупівель автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця редакція Регламенту набирає чинності з 21 лютого 2021 року.

Додаток 1
до Регламенту електронного
майданчика “Zakupki UA”

Тарифи

1. У залежності від того, у якості кого (замовник чи учасник) виступають Користувачі через електронний майданчик “Zakupki UA” у закупівлях / публічних закупівлях / процедурах закупівель / спрощених закупівлях / допорогових закупівлях / закупівлях через доступ до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, – вартість послуг, що надає Оператор за Договорами, становить (зазначено у Таблиці):

Пункт

Назва Послуги

Вартість Послуги

1.

Доступ до онлайн-сервісів електронного майданчика “Zakupki UA” Користувачу у якості замовника, пов’язаний із проведенням закупівель / публічних закупівель / процедур закупівель / спрощених закупівлях / допорогових закупівель / закупівель через доступ до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, у відповідності до законодавства України

безоплатно

2.

Доступ до онлайн-сервісів електронного майданчика “Zakupki UA” Користувачу у якості учасника, пов’язаний із участю у закупівлях / публічних закупівлях / процедурах закупівель / спрощених закупівлях / допорогових закупівлях

зазначено у пунктах 2.1 – 2.6 цієї Таблиці, без ПДВ****

2.1.

при поданні учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить не більш як 20 тисяч гривень

17 гривень**

2.2.

при поданні учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить не більш як 50 тисяч гривень

119 гривень**

2.3.

при поданні учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить не більш як 200 тисяч гривень

340 гривень**

2.4.

при поданні учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить не більш як 1 мільйон гривень

510 гривень**

2.5.

при поданні учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить більш як 1 мільйон гривень

1700 гривень**

2.6.

при поданні учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить більш як 4 мільйони гривень

3400 гривень**

3.

Доступ до онлайн-сервісів електронного майданчика “Zakupki UA” Користувачу у якості учасника, пов’язаний із участю у закупівлях через доступ до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель,

зазначено у пунктах 3.1 – 3.3 цієї Таблиці, без ПДВ****

3.1.

якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тисяч гривень3 відсотки суми договору про закупівлю, укладеного з використанням електронного каталогу***

3.2.

якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тисяч гривень2 відсотки суми договору про закупівлю, укладеного з використанням електронного каталогу***

3.3.

якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тисяч гривень1 відсоток суми договору про закупівлю, укладеного з використанням електронного каталогу***

* Вартість Послуги визначається із урахуванням очікуваної (початкової) вартості закупівлі, визначеної замовником за предметом закупівлі або за кожним лотом (частиною предмета закупівлі) – у випадку, якщо умови процедури закупівлі передбачають подання пропозицій за лотами (частинами предмета закупівлі). У разі здійснення закупівлі енергосервісу відповідно до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” вартість Послуги визначається із урахуванням ціни енергосервісного договору, зазначеної учасником у тендерній пропозиції.
** Сума встановлена у відповідності до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №166, із урахуванням розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян – 17 гривень, що передбачено пунктом 5 Підрозділу 1 Розділу XX Податкового кодексу України.
*** Плата справляється з переможця відбору, з яким замовник уклав договір про закупівлю, що передбачена відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року №822.
**** Відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України. Статтею 30 Податкового кодексу України не встановлюється права платника податків відмовитись від використання податкової пільги з податку на додану вартість.